Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

10 tháng công ty liên doanh can xi cac bo nat YBB đạt giá trị sản xuất trên 27 tỷ đồng

16:49 | 11/11/2011 1,026 lượt xem