Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

29 đơn vị tham gia Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” khu vực phía Bắc năm 2019

11:10 | 22/06/2019 228 lượt xem