Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

34 tác phẩm được trao giải Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2019

17:31 | 18/01/2020 82 lượt xem