Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội “Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy”

19:43 | 08/09/2018 437 lượt xem