Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

76 chiến sỹ "nhí" tham gia Học kỳ trong quân đội đợt 1 năm 2019

19:42 | 03/06/2019 174 lượt xem