Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Ðảng bộ Sở Xây dựng lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

18:52 | 26/12/2019 90 lượt xem