Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Anh Nguyễn Văn Thương – Người đầu tiên đưa mây tre đan về thị xã Nghĩa Lộ

19:36 | 21/11/2016 392 lượt xem