Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Anh Phạm Văn Tiến đưa cây khôi nhung bén duyên với đất đồi rừng

19:39 | 23/12/2019 171 lượt xem