Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái

16:47 | 16/04/2012
Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái

 

Mục tiêu :Xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hộ dân vùng nông thôn; nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn thiện, đồng bộ; xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ.

Nguyên tắc : Xây dựng nông thôn mới là " của dân, do dân và phục vụ lợi ích vì dân "; là chương trình vận động toàn xã hội tham gia, các hoạt động cụ thể do chính người dân trong xã bàn bạc và quyết định tổ chức thực hiện, thông qua thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để cho " dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Xã đạt chuẩn xã nông thôn mới khi đạt chuẩn 19 tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 

NỘI DUNG BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ :

 

Tiêu chí 1 : Quy hoạch và phát triển theo quy hoạch

- Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

- Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới.

- Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

Tiêu chí 2 : Giao thông

- 100% số xã có đường giao thông chính về đến trung tâm xa đạt chuẩn theo quy định Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2011 ( chiều rộng mặt đường 3,5m , chiều rộng nền đường 6,0m , kết cấu mặt đường : bê tông xi măng hoặc đá dăm láng nhựa, chiều dày mặt đường tối thiểu là 15cm ).

- 50% số đường giao thông nông thôn từ xã về đến thôn, đường liên thôn đạt chuẩn theo quy định Quyết định số 315//QĐ-GTVT ngày 23/2/2011 ( bề rộng mặt đường 3,0m , bề rộng nền đường 4,0m , kết cấu mặt đường : bê tông xi măng hoặc đá dăm láng nhựa, chiều dày mặt đường tối thiểu 12cm ).

Tiêu chí 3 : Thủy lợi

- Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh.

- 50% số km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa ( đảm bảo tưới, tiêu chủ động phục vụ sản xuất ).

Tiêu chí 4 : Điện

- Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

- 95% số hộ dân nông thôn sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

Tiêu chí 5 : Trường học

- 70% số trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia ( diện tích sử dụng tối thiểu bình quân 10m²/học sinh; có đủ các phòng chức năng, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học; có hệ thống cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn theo quy định ).

Tiêu chí 6 : Cơ sở vật chất văn hóa

- Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 ( Tổng diện tích đất sử dụng, chưa tính sân bóng đá : 1500m², xây dựng 01 hội trường văn hóa đa năng có 200 chỗ ngồi, có các phòng chức năng; sân bóng đá có diện tích tối thiểu : 90m x 120m ).

- 100% số thôn có điểm hoạt động văn hóa, thể thao đạt chuẩn theo Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 ( Diện tích đất khu Nhà văn hóa từ 300m², hội trường có 80 chỗ ngồi trở lên... ).

Tiêu chí 7 : Chợ nông thôn

- Chợ nông thôn đạt chuẩn theo quy định Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 ( diện tích sử dụng tối thiểu 1500m², công trình chợ tối thiểu cấp IV, có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh ).

Tiêu chí 8 : Bưu điện

- Xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông.

- Thôn có Internet.

Tiêu chí 9 : Nhà ở dân cư

- Không còn nhà tạm, dột nát.

- 75% số hộ dân nông thôn có nhà ở đạt tiêu chuẩn ( diện tích nhà ở đạt từ 14m²/người trở lên, bao gồm : phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh tự hoại; thời hạn sử dụng từ 15-20 năm ).

- Không còn nhà ở trên sông; nhà ở vi phạm lộ giới; nhà ở vùng sạt lở, lũ quét phải di dời.

Tiêu chí 10 : Thu nhập

- Tăng thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đến năm 2015 gấp 2,5 lần và đến năm 2020 gấp 4,5 lần so với năm 2010 ( loại trừ yếu tối tăng giá, lạm phát ).

Tiêu chí 11 : Hộ nghèo

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10% ( theo tiêu chí hộ nghèo tại thời điểm ), giảm bình quân mỗi năm 4%.

Tiêu chí 12 : Cơ cấu lao động

- Giảm tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp xuống còn 45%.

Tiêu chí 13 : Tổ chức sản xuất

- Củng cố, xây dựng mới tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

- Củng cố quan hệ sản xuất ở nông thôn với các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp.

Tiêu chí 14 : Giáo dục

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt chuẩn theo Quyết định số 26/2001/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2001 ( huy động trẻ 6 tuổi học lớp 1 đạt 90%, ít nhất có 80% số trẻ đúng độ tuổi tốt nghiệp tiểu học... ).

- 70% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục theo học ( phổ thông, bổ túc, học nghề ).

- Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 20%.

Tiêu chí 15 : Y tế

- Y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

- Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt trên 20%.

Tiêu chí 16 : Văn hóa

- Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 ( có 50% số thôn, bản trở lên được công nhận danh hiệu thôn, bản văn hóa liên tục từ 5 năm trở lên...).

Tiêu chí 17 : Môi trường

- 70% số hộ nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế.

- 70% số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn về môi trường.

- Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Các nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch.

- Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định.

Tiêu chí 18 : Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

- Cán bộ - công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định.

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở theo quy định.

- Đảng bộ, chính quyền xã hội đạt tiêu chuẩn " trong sạch, vững mạnh ".

- Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiêu chí 19 : An ninh trật tự xã hội

- Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

 

Từ khóa: