Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo triển khai nhiệm vụ năm 2020

19:56 | 05/02/2020 57 lượt xem