Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên tổ chức luyện tập tổng hợp

17:56 | 11/11/2019 246 lượt xem