Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Ban CHQS huyện Trấn Yên phát động đợt thi đua cao điểm mừng Đảng, mừng Xuân

11:00 | 04/01/2020 324 lượt xem