Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh ở xã Y Can, huyện Trấn Yên

19:54 | 22/08/2018 591 lượt xem