Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Bàn giao phòng học cho Trường PTDTBT TH&THCS xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải

20:07 | 11/09/2018 112 lượt xem