Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Bảo Việt nhân thọ trao học bổng “An sinh giáo dục, xe đạp đến trường” cho học sinh nghèo vượt khó

19:49 | 24/08/2018 382 lượt xem