Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Báo Yên Bái ra mắt trang Yên Bái Online - Tiếng Anh và thử nghiệm truyền hình trực tuyến

18:55 | 03/02/2020 138 lượt xem