Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Bầu bổ sung đ/c Hoàng Xuân Long - Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VIII

19:18 | 02/06/2018 380 lượt xem