Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái tổ chức "Vui Tết thiếu nhi" cho các bệnh nhi

19:45 | 01/06/2019 237 lượt xem