Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên sẵn sàng đi vào hoạt động

17:34 | 31/03/2019 431 lượt xem