Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Bưu điện tỉnh vô địch giải bóng đá ngành TTTT lần thứ II năm 2011

11:48 | 15/08/2011 318 lượt xem