Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH và các tờ trình, đề án trình kỳ họp

17:46 | 20/06/2019 160 lượt xem