Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Các địa phương công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

20:00 | 02/02/2020 704 lượt xem