Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Các đơn vị tích cực hưởng ứng cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Yên Bái lần thứ 7

19:13 | 29/03/2016 4,966 lượt xem