Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng tới gia đình anh Phạm Đức Thìn

19:15 | 12/05/2018 316 lượt xem