Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Câu chuyện doanh nghiệp số 2: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

17:50 | 09/06/2019 74 lượt xem