Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Câu chuyện thời sự: Tăng cường các giải pháp giảm thiểu và xử lý chất thải nhựa trong ngành y tế

19:11 | 26/08/2019 63 lượt xem