Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau - Điểm tựa cho người cao tuổi

19:19 | 07/04/2018 511 lượt xem