Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

" Chất lính " trong sáng tạo nghệ thuật của nhạc sĩ - họa sĩ Quách Hùng

14:57 | 12/08/2011 1,311 lượt xem