Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Chi nhánh Bưu chính Viettel Yên Bái và Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà Tết tại huyện Trạm Tấu

19:41 | 07/01/2020 302 lượt xem