Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Chùa Tùng Lâm - Ngọc Am, thành phố Yên Bái tổ chức Đại lễ Phật đản

19:18 | 29/05/2018 554 lượt xem