Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Chung kết liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc Cách mạng tỉnh Yên Bái năm 2015

11:24 | 14/09/2015 2,218 lượt xem