Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Chương trình "Ngày thứ Bảy cùng dân" tại xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn

11:12 | 27/11/2019 621 lượt xem