Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Chương trình truyền hình tiếng Dao Yên Bái VTV5 Số 1 tháng 7 năm 2015

15:54 | 08/07/2015 1,403 lượt xem