Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Cô giáo Vũ Thị Cẩm Vân – Yêu nghề đam mê nghiên cứu khoa học

15:43 | 29/03/2016 1,262 lượt xem