Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Công an tỉnh Yên Bái triển khai hướng dẫn và kế hoạch đặc xá năm 2011

09:28 | 18/08/2011 425 lượt xem