Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Công an TP Yên Bái thực hiện tốt CVĐ "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, XD nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ

09:28 | 18/08/2011 487 lượt xem