Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Công bố quyết định của BTV Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại Ban Dân vận Tỉnh uỷ

10:41 | 02/06/2018 926 lượt xem