Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Yên Bình, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới

18:01 | 21/12/2019 94 lượt xem