Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Trường Minh, thành phố Yên Bái

19:15 | 12/06/2019 156 lượt xem