Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Công bố xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

11:12 | 27/12/2019 662 lượt xem