Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3

19:24 | 31/07/2019 285 lượt xem