Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Công nhận Làng nghề trồng dâu nuôi tằm tại thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên

11:28 | 16/11/2019 172 lượt xem