Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Công ty Bảo Việt nhân thọ Yên Bái trao học bổng "An sinh giáo dục - Xe đạp đến trường" năm 2018

19:43 | 08/09/2018 217 lượt xem