Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Công ty cổ phần may Hùng Phát Lợi, thành phố Nam Định tặng quà học sinh xã Bản Công, huyện Trạm Tấu

20:04 | 11/09/2018 173 lượt xem