Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đại biểu Quốc hội Triệu Thị Huyền thảo luận về dự án Luật Giáo dục Đại học

19:17 | 31/05/2018 826 lượt xem