Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Trấn Yên lần thứ 17 nhiệm kỳ 2011-2016

12:11 | 19/08/2011 828 lượt xem