Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đài PT - TH Yên Bái tổ chức Hội thảo " Mô hình tổ chức bản tin hiện đại trên sóng truyền hình"

19:55 | 28/08/2018 271 lượt xem