Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đảng bộ Công ty CP thuỷ điện Thác Bà đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết giữa nhiệm kỳ

19:51 | 06/06/2018 139 lượt xem