Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đảng bộ huyện Trạm Tấu phấn đấu tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

19:38 | 30/01/2020 56 lượt xem