Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đảng bộ huyện Văn Yên sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị

19:34 | 16/11/2017 388 lượt xem